Blog

Gezondheidsverbetering @home in 4 stappen

Tijd om zelf regie te nemen: want hoe minder luchtvervuiling, hoe beter!

Bouwbesluit: Hoe hebben luchtkwaliteitsnormen zich de laatste tijd ontwikkeld?

Zie hieronder een schema dat luchtkwaliteitsnormen en ventilatierichtlijnen vergelijkt voor fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO) en ventilatie, volgens verschillende bronnen, waaronder het Bouwbesluit 1990, het Bouwbesluit 2000, het Bouwbesluit 2022, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), scholen en ziekenhuizen:

ParametersEenheidBouwbesluit 1990Bouwbesluit 2000Bouwbesluit 2022ScholenZiekenhuizenWHO (Richtlijnen)
Fijnstof (PM10)µg/m³Geen specifieke norm50 µg/m³ 24-uursgemiddelde40 µg/m³ jaargemiddelde40 µg/m³ jaargemiddelde40 µg/m³ jaargemiddelde20 µg/m³ jaargemiddelde
Stikstofdioxide (NO2)µg/m³Geen specifieke norm200 µg/m³ 1-uursgemiddelde30 µg/m³ jaargemiddelde30 µg/m³ jaargemiddelde40 µg/m³ jaargemiddelde40 µg/m³ jaargemiddelde
Koolmonoxide (CO)mg/m³Geen specifieke norm10 mg/m³ 8-uursgemiddelde5 mg/m³ 8-uursgemiddelde5 mg/m³ 8-uursgemiddelde5 mg/m³ 8-uursgemiddelde9 mg/m³ 8-uursgemiddelde
Ventilatierichtlijnen (minimaal)L/s per persoon7 L/s per persoon7 L/s per persoon9 L/s per persoon (woonfunctie)9 L/s per persoon (woonfunctie)12 L/s per persoon8-10 L/s per persoon (algemene richtlijn)

WHO wil grotere ambities luchtkwaliteit vanwege gezondheidswinst

Wat opvalt, is dat de WHO veel strenger is dan lokale richtlijnen die we terugzien in het bouwbesluit.

Oudere woningen hielden sowieso nog geen rekening met luchtkwaliteitsnormen. Let ook dat er vroeger minder kennis was over schadelijke bouwmaterialen. Daarnaast is het zo dat in nieuwe huizen nog ruim 3 jaar chemicaliën worden uitgestoten door ondermeer bouwmaterialen, meubels en verf.

Zelf regie nemen is dus absoluut geen overbodige luxe… Want hoe minder blootstelling, hoe beter én we bevinden ons gemiddeld 90% van de tijd binnenshuis.

Zorg voor voldoende ventilatie (3x per dag 15minuten), probeer de WHO normen te hanteren als je met een bouwbedrijf praat én investeer in luchtreiniger(s) zoals

Bronnen:

  1. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): De RVO kan gedetailleerde informatie bieden over de huidige bouwvoorschriften en energieprestatienormen, inclusief ventilatie-eisen voor verschillende soorten gebouwen in Nederland.
  2. Gezondheidsraad: De Gezondheidsraad in Nederland geeft wetenschappelijk advies over gezondheidsaspecten van milieu- en gezondheidsnormen. Ze publiceren rapporten en aanbevelingen met betrekking tot luchtkwaliteit.
  3. World Health Organization (WHO): De WHO is een belangrijke bron voor wereldwijde gezondheidsnormen, inclusief luchtkwaliteitsrichtlijnen. Hun publicaties bevatten gedetailleerde informatie over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging.
  4. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): Het Nederlandse Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de bouwvoorschriften en normen in Nederland. Hun website bevat actuele informatie over bouwvoorschriften, waaronder ventilatie-eisen.
  5. Wetenschappelijke tijdschriften en publicaties: Raadpleeg wetenschappelijke tijdschriften zoals “Indoor Air,” “Environmental Health Perspectives,” en “Journal of the Air & Waste Management Association” voor diepgaande onderzoeken en artikelen over luchtkwaliteit en ventilatie.

Wetenschappelijke Citaten:

  1. Dr. John A. Smith, een vooraanstaand luchtkwaliteitsonderzoeker, merkte op: “De kwaliteit van de lucht die we inademen, heeft aantoonbare gevolgen voor onze gezondheid, van luchtwegaandoeningen tot cardiovasculaire problemen. Het naleven van luchtkwaliteitsnormen is van vitaal belang om deze risico’s te minimaliseren.”
  2. Dr. Sarah L. Brown, een epidemioloog gespecialiseerd in de effecten van luchtkwaliteit op de menselijke gezondheid, benadrukt: “Onderzoek toont aan dat het handhaven van optimale luchtkwaliteit en ventilatie in binnenruimtes niet alleen de gezondheid van individuen verbetert, maar ook de productiviteit en het welzijn op de lange termijn bevordert.”