Een beter welbevinden én minder verzuim door Gezondere Lucht op (thuis)werkplekken

Luchtvervuiling is gelukkig steeds vaker in het nieuws vanwege schadelijke gezondheidseffecten 

(zie AD 25-10-2023), bron: Zorgen om binnenklimaat woningen en kantoren, experts waarschuwen voor reeks gezondheidsklachten | Economie | AD.nl

 Verder zijn veel bedrijven gevestigd op vervuilde locaties, zoals industrieterreinen. 

Gelukkig kun je bínnen veel verbeteren. En dat leidt tot vele voordelen voor werknemer én werkgever en hoeft met de aanpak van AIRIAS niet ingrijpend of duur te zijn.  

Harvard onderzocht dat gezonde lucht op de werkplek jaarlijks tot wel € 5.970 per werknemer oplevert.

Wat kost een luchtkwaliteit meting?

Dankzij de unieke benadering van De Luchtdokter bieden we luchtkwaliteit metingen aan vanaf €35,-. 

Dit is het tarief voor het 1e uur consult, inclusief reistijd. 

AIRIAS houdt de tarieven bewust toegankelijk voor bedrijven en kantoren om luchtkwaliteit hoger op de agenda’s te kunnen zetten. Voor instanties gelden er soms zelfs subsidieregelingen vanuit het Schone Lucht Akkoord.


Afhankelijk van het aantal vierkante meters, waarbij we de vuistregel hanteren van 1 luchtkwaliteit meter per 100m2, én de wensen van de klant, bespreken we telefonisch het voorstel.

AIRIAS werkt vanuit De Luchtdokter met een laagdrempelig én concreet 4-stappenplan en gerenommeerde luchtkwaliteit meters, die gedurende 2 weken worden geplaatst vanuit een bruikleenovereenkomst. 

De werkwijze van De Luchtdokter

Gezonde lucht kan veel impact kan hebben op gezondheidswinst, verzuim en algemeen welbevinden. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor dit thema, ook op de werkvloer. Daarnaast kun je veel doen ter verbetering, omdat

  • we gemiddeld 90% (!) van de tijd binnen doorbrengen
  • én de lucht binnen vaak tot 5x vervuilder is dan de buitenlucht.

Luchtmetingen verzorgen we bij Airias vanuit De Luchtdokter. De Luchtdokter hanteert hierbij een 4-stappenplan om een gezonder leefklimaat concreet én toegankelijk te maken.

stappenplan de luchtdokter gezonde lucht in 4 stappen
luchtkwaliteit meten stap 1

Stap 1: Meten is weten

Een gezonder leefklimaat creëer je óók door eerst metingen en inzichten te verzamelen. Zo weet je precies én op maat wat er gedaan kan worden voor een gezonder leef – en werkklimaat. Ook bespaar je vaak tijd en geld vanuit onze laagdrempelige en oplossingsgerichte aanpak. Dit betekent ook dat impactvolle en in het oog springende meetstations en ingrijpende werknemer onderzoeken achterwege gelaten worden en de werkgever eerst de juiste afwegingen kan maken.

 

In stap 1 meten we de luchtkwaliteitsindicatoren zoals Fijnstof, CO2, VOS – chemicaliën, Luchtvochtigheid met verschillende gerenommeerde en breed erkende meetinstrumenten -en bronnen. 

Daarnaast onderzoeken we de buitenlucht  (AQI) die veelal een combinatie is van luchtvervuilingsbronnen. Hierbij focussen we op de BUITENLUCHT kwaliteit en onderzoeken: 1. AQI meting omgeving 2. Onderzoek bijzondere omstandigheden (zoals wegen, industrie, vliegverkeer) 3. Fijnstofmeting omgeving (TNO overschrijdingskaart)

Stap 2: Advies

In stap 2 brengen we advies uit door de metingen te analyseren en patronen en uitschieters te bespreken. Dit verwerken in een uitgebreid rapport indien gewenst. De kosten hiervoor bedragen €125 excl btw.

Indien er echte bijzonderheden zijn, kunnen we deze eventueel nader laten analyseren samen met partners.  

 

Een veelgehoorde klacht van personeel is dat er hoofdpijn ontstaat. 

Sowieso leert ervaring dat hoofdpijn veelal veroorzaakt wordt door te hoge CO2 waardes en/of significante fijnstof/vervuiling. Uiteraard kunnen er meerdere factoren een rol spelen.

Birdie luchtkwaliteit verbeteren

Stap 3: Laagdrempelige oplossingen

Gezonde lucht oplossingen impactvol, kostbaar en lelijk?

AIRIAS biedt exclusieve prijswinnende probleemoplossers die bewezen bijdragen aan de luchtkwaliteit én aantrekkelijk zijn. Zie ook:

 

Birdie luchtkwaliteitsensor

Bloom luchtreiniger 140m2

Onelife X 99,99% luchtreiniging zonder filters

Stap 4: Opgelucht ademhalen

Schone Lucht zíe je niet en daarom hebben we een communicatiepakket op maat met posters/promotiematerialen, APK-check en social/interne posts met weetjes rondom gezonde lucht én het belang ervan. Zo mag iedereen ervaren dat je hier opgelucht adem kan halen.

 

Daarnaast bieden we arrangementen om regelmatig luchtkwaliteit te checken (winter is anders dan zomer) en/of tijdig filters te vervangen.

 

We denken graag mee!

gezonde lucht werkproject

Werkwijze Luchtkwaliteit meting op maat

STOF TOT NADENKEN?

De werkwijze is als volgt:

  1. Intake telefonisch of op locatie
  2. Uitbrengen offerte ter goedkeuring
  3. Op locatie en afspraak (circa 30min) – Plaatsing meters vanuit een bruikleenovereenkomst en koppelen aan WIFI.
  4. Op locatie na minimaal 2 weken (oplopend tot 60min) – De Luchtdokter Consult, waarbij we de bevindingen doorlopen en advies uitbrengen
  5. Hierop volgend is het mogelijk om, zoals hierboven geschetst, een uitgebreid rapport te ontvangen. Verder biedt Airias ondermeer een “Hier kun je opgelucht ademhalen” pakket aan. Indien grondige oplossingen vereist zijn, werken we vanuit een netwerk. Ook is het mogelijk om via partners luchtkwaliteit te koppelen aan duurzaamheidsdoelen.
Een laagdrempelig De Luchtdokter consult op locatie?

Neem contact op voor een afspraak

Iedere locatie en iedere ruimte heeft zijn eigen aandachtsgebieden.

Regio’s nabij industrie en wegen moeten extra alert zijn op schadelijk fijnstof.

AIRIAS staat voor schone lucht voor iedereen.

Geldt dit ook voor de (thuis)werkplek?

gezonde lucht met luchtreiniger
nergens meer gezonde lucht luchtkwaliteitskaart